De Ouderraad

De ouderraad ondersteunt het team van SBO het Palet bij activiteiten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de kerstviering, ondersteunen tijdens het bezoek van de schoolfotograaf en de carnaval.
Bij het samenstellen van de ouderraad proberen we om ouders uit de verschillende regio's te vertegenwoordigen.
De ouderraad vergadert ongeveer 6x per jaar. Tijdens deze vergaderingen is ook een afvaardiging van het team aanwezig. Op deze manier houden we korte lijntjes.
Hieronder volgt de samenstelling van de ouderraad:
 
  Voorzitter
  Secretaris
  Penningmeester
  Lid
René Hutschemaekers Teamlid