Lestijden

Lestijden

Lestijden

Schooltijden

Maandag 08:25 uur - 14:15 uur
Dinsdag 08:25 uur - 14:15 uur
Woensdag 08:25 uur - 13:00 uur
Donderdag 08:25 uur - 14:15 uur
Vrijdag 08:25 uur - 14:15 uur


Pauzetijden

Onderbouw ochtend  10:00 - 10:15  middag 11:45 - 12:15
Middenbouw ochtend  10:15 - 10:30 middag 12:15 - 12:45
Bovenbouw ochtend  10:15 - 10:30 middag 12:15 - 12:45


Vakantierooster

Herfstvakantie Maandag 16 oktober t/m vrijdag 20 oktober 2023
Kerstvakantie Maandag 25 december t/m vrijdag 5 januari 2024
Carnavalsvakantie Maandag 12 februari t/m  vrijdag 16 februari  2024
Paasmaandag Maandag 1 april 2024
Meivakantie Maandag 29 april t/m vrijdag 10 mei 2024
Hemelvaart Donderdag 9 mei en vrijdag  10 mei 2024
Pinkstermaandag Maandag 20 mei 2024
Zomervakantie Vrijdag 8 juli t/m vrijdag 16 augustus 2024

     

Overige dagen  

Maandag 28 augustus
Dinsdag 29 augustus
Vrijdag 13 oktober
Maandag 17 oktober
Woensdag 6 december
Donderdag 8 februari
Dinsdag 27 februari
Maandag  15 april
Woensdag 24 april
Donderdag 20 juni
Vrijdag 5 juli