Ieder kind een belofte!
Welkom op onze website
  Agenda

Het Palet is een school voor speciaal basisonderwijs in Weert.
Als school zijn wij er trots op dat wij kinderen mogen begeleiden in hun groei naar volwassenheid.
Wij zoeken naar mogelijkheden om kinderen zich zo breed en optimaal mogelijk te laten ontwikkelen, natuurlijk op leergebied, maar ook in hun "mens"-zijn.

 
Wij gaan verhuizen naar Beatrixlaan 3a 
Daarom hebben de kinderen een paar dagen extra vrij
- vrijdag 1 maart 
- maandag 11 maart t/m woensdag 13 maart
- donderdag 14 maart inloopmoment 8:30 - 9:00,
daarna begint de lesdag.
- vrijdag 15 maart gewone lesdag.