Het Schoolondersteuningsprofiel

Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel. Hierin kun je lezen welke ondersteuning er voor uw kind op school geboden kan worden. Het volgende wordt in elk geval omschreven:

  • de ondersteuning die school zelf kan bieden
  • welke specialisten er op school aanwezig zijn
  • op welke manier het Samenwerkingsverband extra hulp kan bieden

Download document