Actief burgerschap

Burgerschap gaat over de manier waarop mensen deelnemen aan de maatschappij. In het onderwijs leren we kinderen vaardigheden en houdingen die ze nu, maar ook zeker later, nodig hebben om deel te nemen in onze samenleving.
We maken kinderen bewust van de basisnormen en -waarden van de samenleving. 

Download document