Ieder kind een belofte!

Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad

De Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad regelt de medezeggenschap voor bovenschoolse zaken op het niveau van het schoolbestuur MeerderWeert, waartoe onze school behoort.
De Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad ( GMR ) bestaat uit een aantal leden van de MR (Medezeggenschaps Raad) die worden afgevaardigd door de scholen welke aangesloten zijn bij één schoolbestuur. Ze hebben advies- en /of instemmingsrecht inzake overkoepelende beleidszaken die door het schoolbestuur worden opgesteld.
Deze raad heeft maandelijks vergaderingen om de zaken te bespreken.
Sinds januari 2006 is de besturenfusie een feit en hoort onze school bij het nieuwe bestuur SPOWN Meerderweert.  Wettelijk is geregeld dat er evenveel ouders als personeelsleden in deze raad vertegenwoordigd moeten zijn. Klik hier voor de volledige samenstelling van de huidige Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.
 

Samenstelling GMR MeerderWeert

Voorzitter Vivian Houben Ouder
Secretaris/Penningmeester Yvonne Heijmans Personeel
Vice-voorzitter Senta Houben     Ouder
Lid         Laura Geelen     Ouder
Lid John Jacobs Ouder
Lid Mariska Knapen     Ouder
Lid Carla Smits             Personeel
Lid Judtih Willekens Personeel