Ieder kind een belofte!

Naar het voortgezet onderwijs... leuk?

Deze cursus is bedoeld voor kinderen die op de basisschool:
  • geplaagd en gepest werden;
  • moeilijk vrienden/vriendinnen maken;  
  • geen nee durven zeggen;  
  • regelmatig ruzie hebben zonder dat ze dat eigenlijk willen;  
  • vaak alleen staan.  
Het doel van de cursus is de kinderen te helpen straks met meer plezier en zelfvertrouwen naar de nieuwe school te gaan.   

Wat leren de kinderen bij de cursus?

In de cursus ervaren de kinderen dat zij niet de enige zijn die kampen met dit soort problemen. Op een speelse wijze leren ze de volgende vaardigheden:
  • contact leggen met andere kinderen;  
  • opkomen voor zichzelf (assertiviteit);  
  • omgaan met plagen en pesten.  
We besteden vooral aandacht aan positief denken en non-verbaal gedrag zoals houding, oogcontact en stemgebruik.

Op welke manier?

Door met elkaar te praten, oefeningen en rollenspelen te doen en het krijgen van tips, leren kinderen hoe ze met meer zelfvertrouwen met anderen kunnen omgaan. 

En de ouders?

Voorafgaand aan de cursus vindt er een ouderavond plaats. Op deze avond kunnen de ouders kennismaken met de trainers en geven we informatie over de inhoud van de cursus. We besteden ook aandacht aan wat ouders zelf kunnen doen om hun zoon of dochter te ondersteunen na de cursus.

Wanneer, waar en kosten?

In de week voordat het Voortgezet Onderwijs begint aan het schooljaar vindt deze (tweedaagse) cursus plaats in Venray, Venlo, Weert en Roermond.
Beide cursusdagen beginnen om 09.00 uur en eindigen om 16.30 uur.
Voorafgaand aan de cursus vinden in juni/juli de individuele kennismakingsgesprekken plaats, waarna voor de ouders van de definitieve deelnemers een ouderavond plaats vindt.

Na de cursus komen alle deelnemers in of rond de herfstvakantie een dagdeel terug en bestaat de mogelijkheid voor ouders om een afsluitend gesprek aan te vragen met een trainer van het kind. De kosten voor de cursus 'Plezier op School' bestaan uit een bijdrage in de materiaal- en locatiekosten van € 35,- per deelnemer.

Informatie en aanmelding

Er is veel animo voor deze cursus. De selectie van de deelnemers vindt plaats door jeugdverpleegkundigen, basisscholen en hulpverleners.

Voor algemene vragen:
coordinator cursus 'Plezier op School' Petra Claessens
tel:      088 - 11 91 504
e-mail: p.claessens@vrln.nl.

Aanmelding:
de sociaal verpleegkundige Jeugdgezondheidszorg
tel: 088-119 11 11