Ieder kind een belofte!

Software voor dyslexie

Kinderen met dyslexie en andere lees- en spellingsstoornissen hebben ondersteuning nodig bij het lezen en schrijven.
Voorleessoftware is een praktisch hulpmiddel dat ondersteuning biedt bij het lezen, spreken en schrijven.
 


L2S is op initiatief en met steun van het Ministerie van Onderwijs in Denemarken ontwikkeld.
Op het Palet gebruiken we sinds het schooljaar 2012/2013 ook L2S. 
Het programma wordt als klein hulpprogramma over de gebruikelijke Windows-toepassingen (Office-pakket, internet, e-mail, pdf-documenten, etc.) heengezet en kenmerkt zich door de eenvoud.
L2S kun je op de thuiscomputers met Windows met behulp van USB-stick gebruiken.
 
Hulp bij voorlezen

L2S is om te beginnen voorleessoftware. Met L2S kun je dus schermteksten laten voorlezen. Zo kunnen Word-documenten, e-mails, maar ook bijvoorbeeld pdf's worden voorgelezen. 
 L2S kan enkele letters, woorden, zinnen, alinea's en volledige digitale teksten voorlezen. Hierbij worden leerlingen ondersteund bij het zelfstandig lezen.

Hulp bij schrijven

L2S helpt ook bij het schrijven. L2S kan meelezen tijdens het schrijven. Hierdoor kan een gebruiker de getypte tekst meteen horen en direct controleren of er een fout is gemaakt.

Maken van audio-bestanden

L2S kan ook teksten omzetten naar MP3 audio-bestanden. De tekst kan bestaan uit slechts enkele regels of een volledig boek. Hiermee kan gemakkelijk een luisteroefening of een volledig luisterboek gemaakt worden.

Hulp bij voorlezen van papier

L2S en SkanRead - via de webcam tekst laten voorlezen.


L2S en SkanRead - het inscannen van teksten.


Meer informatie kunt u vinden op www.visiria.nl of neem contact op met de leerkracht van uw zoon of dochter of meester Albert.