Ieder kind een belofte!

Overblijven

Voor alle leerlingen geldt dat zij óf overblijven óf tussen de middag naar huis gaan.
Het is niet de bedoeling dat ze nu eens naar huis gaan, dan weer eens een dag op school blijven.

Leerlingen die tussen de middag overblijven, eten in het groepslokaal.
De groepsleraar is hierbij aanwezig en probeert van de lunch een gezellig rustpunt te maken.
Hij/zij zal zorgdragen voor het nakomen van tafelmanieren.


Campina gaat komend schooljaar stoppen met de Optimel. Dit betekent dat er alléén melk te krijgen is. 
Na overleg met de ouderraad, reacties van collega’s en ouders, hebben we het volgende besloten.
Komend schooljaar hebben de ouders de mogelijkheid om gebruik te maken van:

  • schoolmelk via Campina
  • thee via school
  • eigen drinken mee te geven ( bij voorkeur in een deugdelijke beker in verband met afval!);  géén prik en energie-drank.
Om een afvalberg op school te voorkomen, is het de bedoeling dat de kinderen die een drinkpakje meekrijgen, dit lege drinkpakje in hun broodtrommel mee terug naar huis nemen!
Na dit schooljaar zullen we bekijken welke keuze ouders gemaakt hebben.

Campina kan de eerste week na de zomervakantie nog niets leveren. Schoolmelk komt dus pas op maandag 4 september voor ’t eerst. Geef dus de eerste week zelfdrinken mee a.u.b. Thee is er natuurlijk wel.


Verder krijgen de leerlingen de gelegenheid om 30 minuten buiten te spelen onder toezicht van personeelsleden.
Bij slecht weer blijven de kinderen binnen; ook dan is er uiteraard toezicht. Tijdens de pauzes zijn de kinderen verzekerd via de collectieve ongevallenverzekering.