Ieder kind een belofte!

Onze visie

Het Palet is een school voor speciaal basisonderwijs in Weert. Wij zijn een school waar we er trots op zijn dat wij kinderen mogen begeleiden in hun groei naar volwassenheid. Wij zoeken naar mogelijkheden om kinderen zich zo breed en optimaal mogelijk te laten ontwikkelen, natuurlijk op leergebied, maar ook in hun "mens"-zijn.

Wij zijn erop uit om kinderen te laten zien wat zijzelf kunnen.
De drie basisbehoeften:
• relatie (het gevoel dat anderen je waarderen),
• competentie (geloof en plezier in eigen kunnen)
• autonomie ('ik kan het zelf ') staan in ons onderwijs centraal.  


Kinderen leren het beste als ze graag iets willen leren. Leren moet leuk zijn, zowel voor kinderen als medewerkers. We zoeken naar mogelijkheden om de innerlijke betrokkenheid te vergroten. Daarbij denken we aan vormen van betekenisvol leren:
  • meer koppeling tussen leren en het 'echte leven';
  • het eigenaarschap;
  • hersenwerk in de klas;
  • systeemdenken in de klas;
  • coöperatief leren;
  • aansluiten bij de uitgangspunten van meervoudige intelligentie;
  • aandacht schenken aan denkgewoonten;
  • op effectieve wijze gebruik maken van de moderne beeldcultuur.
We bieden kinderen keuzemogelijkheden aan en leren hen om keuzes te maken. We willen kinderen hoe langer hoe meer medeverantwoordelijk maken voor hun eigen leren. We willen interactief onderwijs en actief leren, leren met en van elkaar op alle niveaus binnen de school. De samenwerking met de ouders is hier ook van groot belang.

Voor uitgebreide informatie over onze visie, de organisatie van onze school, de zorg voor onze kinderen én de zorg voor kwaliteit verwijzen we naar
schoolgids.