Ieder kind een belofte!

Ouderraad

De ouderraad stelt zich tot doel de samenwerking tussen de ouders en onze school te bevorderen en de ouders te interesseren voor de gang van zaken op school. Dankzij de medewerking van de ouderraad kunnen er een groot aantal activiteiten georganiseerd worden.
De ouderraad vergadert ongeveer 6 keer per jaar. In de samenstelling wordt geprobeerd om uit elke streek een ouder als vertegenwoordiger te hebben. Bij deze vergaderingen zijn ook personeelsleden van Het Palet aanwezig.
Per jaar wordt er één algemene ouderavond gehouden, waarop alle ouders welkom zijn.
Op deze avond worden zonodig, nieuwe bestuursleden gekozen, de financiën besproken, beslissingen genomen en er worden over en weer wensen kenbaar gemaakt. Op deze openbare vergadering wordt vaak een speciaal thema besproken. Deze openbare ouderavonden worden van harte aanbevolen.
Voor algemene informatie over ouderraad verwijzen wij U naar de website www.ouderraden.nl

Contact

Indien U vragen, opmerkingen, suggesties heeft, kunt U vanzelfsprekend direct contact opnemen met de ouders of leerkrachten van de ouderraad.
E-mail: oc@sbo-palet.nl

Samenstelling ouderraad

Voorzitter Désirée Welling Ouder
Secretaris Patricia Michiels Ouder
Penningmeester  Sandra Keulen Ouder
Lid Meike Baljon Ouder
Lid Peggy Bosch Ouder
Lid  Anja Dijcks Ouder
Lid Jolanda van der Galiën Ouder
Lid Anita/Arnold Gennar Ouder
Lid Silvia Goyarts Ouder
Lid Karin Hermans Ouder
Lid Esther Linders Ouder
Lid Patricia Willems Ouder
Afvaardiging team  Ben Sonnemans Groepsleerkracht
Afvaardiging team  Miranda Vaes Groepsleerkracht