Ieder kind een belofte!

Opvoeden en opgroeien  


Leer- en gedragsmoeilijkheden
 • ADHD
  Een webplek over ADHD bij kinderen èn volwassenen.
   
 • Autisme
  De website van NVA, de vereniging voor mensen met autisme, hun ouders en partners én geïnteresseerden.
   
 • Bedplassen
  Het KCB richt zich zowel op patiënten als op hulpverleners en andere geïnteresseerden.
   
 • Dyscalculie
  Informatie over dyscalculie, rekenstoornis.
   
 • Dyslexie
  Dyslexieweb, een website door en voor mensen met lees-problemen en dyslexie-diagnose.
   
 • Dyslexie & voorleessoftware L2S
  Handige en functionele software voor het voorlezen van teksten.
   
 • Hechtingsproblemen
  Website van 'De Knoop' is een algemene landelijke vereniging voor hechtingsstoornissen/Geen-Bodem-Syndroom (GBS).
   
 • Slechthorendheid
  De website van de Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden.
   
 • Slechtzienden en blinden
  Website over/voor personen met een visuele handicap.
   
 • Sociaal emotionele ontwikkeling
  Informatie over  de sociaal emotionele ontwikkeling in het basisonderwijs.
   
 • Stotteren
  De website van de Nederlandse Federatie Stotteren (NFS).